Podpora EU – šance pro poslední opozdilce

Díky rozvojovým programům EU dokázala drtivá většina našich obcí již dokončit vybudování svých páteřních kanalizačních a jiných sítí, a jejich napojení na čistírny odpadových vod. To dává možnost každému občanu takové obce napojit se a využívat všech výhod, které kanalizační a vodovodní přípojky znamenají pro život současného člověka.

Život je prostě jiný, lepší, kvalitnější

Mnohému z nás se tyto věci staly již tak samozřejmými, že si ani neuvědomuje jejich obrovský význam, nejen pro, pohodlný život člověka, ale zejména pro jeho hygienu a zdraví, v neposlední řadě, taky pro celkový stav naší krajiny, našeho životního prostředí. Teprve když se náš člověk jako turista dostane do zahraničí a netráví dny jenom v hotelovém resortu, zjistí, že nám samozřejmé věci mají pro n oho obyvatel v jiných částech světa nádech vzácnosti, luxusu a nedosažitelnosti.